Uživatelská příručka 

Rejstřík:

Automaticky detekovat obraz na výšku / na šířku
Automaticky doplnit parametry do názvu souboru
Doplnit
Integrovat do Shellu
Jazyk
Kvalita výsledného souboru
Maximální šířka, maximální výška
Minimální šířka, minimální výška
První spuštění programu
Předvolby
Registrace programu
Sekvenčně přejmenovat
Start
Vyberte cílové soubory
Vyberte zdrojové soubory
Vyhlazování
Zachovat poměr stran
Změnit velikost na
Zrušit integraci

První spuštění programu Při prvním spuštění si nejprve vyberete jazykovou verzi (v průběhu práce s programem ji však můžete kdykoli změnit kliknutím na tlačítko „Jazyk“ na horní liště programu). Pro zkušební práci v programu zvolte tlačítko demoverze. Demoverze je časově i funkčně neomezená, od placené a registrované verze programu ji odlišuje pouze to, že demoverze na každou programem upravovanou fotografii umístí název programu ImageReducer.

 

Registrace programu -  poté, co si prostřednictvím těchto webových stránek zakoupíte ostrou verzi programu ImageReducer 2004.7, obdržíte na svou e-mailovou adresu sériové číslo začínající písmeny TW. Klikněte v demoverzi na tlačítko „Nápověda“, pod ním naleznete možnost „Registrovat“. Vyplňte, prosím, všechny registrační údaje a následně do spodních pěti kolonek vepište sériové číslo. Po kliknutí na tlačítko „Další“  Vám program automaticky vygeneruje číslo Aktivačního dotazu. Toto číslo můžete buď rovnou jednoduše odeslat on-line klinutím na tlačítko „Aktivovat online“, pokud nejste připojeni on-line, zvolte možnost „Aktivovat e-mailem“. V tomto druhém případě program automaticky vytvoří soubor imagereducer.txt a uloží jej do složky: c:\ imagereducer.txt. Daný soubor odešlete, prosím, jako přílohu na e-mailovou adresu  aktivace@imagereducer.com. Ať provedete aktivaci jakýmkoli způsobem, obdržíte e-mailem číslo Aktivačního kódu, které vložíte do čtyř kolonek Aktivační kód. Tím je Váš program zaregistrován, na Vámi upravených fotografiích se již nebude objevovat název programu ImageReducer. Upozornění: v průběhu aktivace nemusíte být připojeni na internet, program si částečně provedenou registraci pamatuje, Aktivační kód můžete vložit při dalším spuštění programu.

 

Vyberte zdrojové soubory – Zvolte si umístění souborů, které chcete upravit. Program Vám k upravení nabídne všechny obrázky zvoleného typu z dané složky. Následně můžete k upravování zvolit jen část souborů nebo všechny najednou (tlačítko „Vybrat vše“, výběr všech fotografií ruší tlačítko „Zrušit výběr“)

 

Vyberte cílové souboryZvolte si umístění obrázků, které vzniknou úpravou v programu ImageReducer. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Upravované fotografie můžete klidně uložit do stejného adresáře, kde byly uloženy zdrojové soubory. Program ImageReducer Vám NIKDY ZDROJOVÉ soubory NESMAŽE, vŽDY VYTVOŘÍ SOUBORY S NOVÝM OZNAČENÍM, JEHOŽ PODOBU MŮŽETE SAMI OVLIVNIT (viz bod Doplnit).

 

Kvalita výsledného souboru – Zde si můžete ručně nastavit procento komprese. PŘED RUČNÍM UPRAVOVÁNÍM VÁM DOPORUČUJEME PODÍVAT SE, ZDA BY VÁM ÚPRAVU VAŠICH FOTEK NEUSNADNILO POUŽITÍ AUTOMATICKY PŘEDNASTAVENÝCH A OPTIMALIZOVANÝCH PŘEDVOLEB (viz Předvolby).

 

Změnit velikost na – Zde si můžete nastavit, kolik procent původní velikosti v bodech má mít výsledný obrázek (od 1 % do 1000 % - tedy obrázek můžete až stonásobně zmenšit, nebo až desetinásobně zvětšit). PŘED RUČNÍM UPRAVOVÁNÍM VÁM DOPORUČUJEME PODÍVAT SE, ZDA BY VÁM ÚPRAVU VAŠICH FOTEK NEUSNADNILO POUŽITÍ AUTOMATICKY PŘEDNASTAVENÝCH A OPTIMALIZOVANÝCH PŘEDVOLEB (viz Předvolby).

 

Minimální šířka, minimální výška – Zde si sami nastavíte minimální šířku a výšku upraveného obrázku. PŘED RUČNÍM UPRAVOVÁNÍM VÁM DOPORUČUJEME PODÍVAT SE, ZDA BY VÁM ÚPRAVU VAŠICH FOTEK NEUSNADNILO POUŽITÍ AUTOMATICKY PŘEDNASTAVENÝCH A OPTIMALIZOVANÝCH PŘEDVOLEB (viz Předvolby).

 

Maximální šířka, maximální výška – Zde si sami nastavíte maximální šířku a výšku upraveného obrázku. PŘED RUČNÍM UPRAVOVÁNÍM VÁM DOPORUČUJEME PODÍVAT SE, ZDA BY VÁM ÚPRAVU VAŠICH FOTEK NEUSNADNILO POUŽITÍ AUTOMATICKY PŘEDNASTAVENÝCH A OPTIMALIZOVANÝCH PŘEDVOLEB (viz Předvolby).

 

Zachovat poměr stran – Pokud nezatrhnete toto tlačítko, program upraví poměr stran dle Vašich požadavků  a nezachová původní poměr stran. Optimalizované předvolby poměr stran zachovávají. PŘED RUČNÍM UPRAVOVÁNÍM VÁM DOPORUČUJEME PODÍVAT SE, ZDA BY VÁM ÚPRAVU VAŠICH FOTEK NEUSNADNILO POUŽITÍ AUTOMATICKY PŘEDNASTAVENÝCH A OPTIMALIZOVANÝCH PŘEDVOLEB (viz Předvolby).

 

Automaticky detekovat obraz na výšku / na šířku  Tuto možnost využijete zejména při hromadné úpravě souborů, mezi kterými se vyskytují obrázky umístěné na šířku společně s obrázky umístěnými na výšku. Pokud totiž ručně nastavíte maximální výšku a šířku souboru, je třeba zatrhnout možnost „Automaticky detekovat obraz na výšku / na šířku“. Jen tak program ví, že nastavená šířka = délkou delší strany a výška = délkou kratší strany. Bez zatrhnutí této možnosti dojde k úpravě obrázků na výšku. PŘED RUČNÍM UPRAVOVÁNÍM VÁM DOPORUČUJEME PODÍVAT SE, ZDA BY VÁM ÚPRAVU VAŠICH FOTEK NEUSNADNILO POUŽITÍ AUTOMATICKY PŘEDNASTAVENÝCH A OPTIMALIZOVANÝCH PŘEDVOLEB (viz Předvolby).

 

VyhlazováníVyhlazování nabízí různé metody korekce obrazu. Možnosti jednotlivých korekcí nejlépe posoudíte pokusnou úpravou nějaké méně kvalitní fotografie. Tyto korekce oceníte nejvíce při úpravě fotografií s malým rozlišením, které jsou zubaté – jednotlivé korekce zubatost vyhladí.

 

DoplnitTato možnost Vám dává jednoduchý nástroj k přehlednému pojmenování upravených obrázků. Například: zdrojové soubory se jmenují P5224110.JPG až P5224140.JPG. Když do prvního okénka vpíšete například 2004 a do druhého například Italie, vznikne řada upravených fotografií s názvem 2004P5224110Italie.JPG az 2004P5224140Italie.JPG.

 

Automaticky doplnit parametry do názvu souboru - Tato možnost Vám dává jednoduchý nástroj k přehlednému pojmenování upravených obrázků. Upravené obrázky pak mají ve svém názvu parametry, které jste použili při úpravě obrázků (když například v nastavení zvolíme maximální šířku 800 bodů, maximální výšku 600 bodů  a 50% kvalitu výsledného souboru, vznikne z původního názvu P5224110 tento název: P5224110_800x600_50q.JPG).

 

Sekvenčně přejmenovat - Tato možnost Vám dává jednoduchý nástroj k přehlednému pojmenování upravených obrázků. Například: zdrojové soubory se jmenují P5224110.JPG až P5224140.JPG. Tyto fotografie program přejmenuje na 00000001.JPG až 00000031.JPG (vždy vznikne osmiciferné číslo).

 

Start – Spustí úpravu vybraných obrázků podle Vámi nastavených / přednastavených parametrů.

 

Integrovat do ShelluProgram ImageReducer Vám umožňuje, abyste buď všechny nebo alespoň ty nejčastěji používané funkce programu integrovali do Shellu, tzn. že se Vám tyto funkce zobrazí již při pouhém kliknutí PRAVÝM tlačítkem myši na název obrázku v průzkumníkovi, tedy že budete schopni své obrázky rychle upravit bez spouštění programu ImageReducer! Pokud zvolíte tuto možnost, můžete do Shellu  integrovat předvybrané funkce programu, nebo si udělat vlastní výběr. Poznámka: Zatržením volby \*.* dosáhnete toho, že se Vám vybrané funkce programu integrují nejen do Shellu souborů, ale i složek souborů, které pak budete moci upravovat v celku.

 

Zrušit integraciFunkce zrušit integraci odstraní ze Shellu funkce programu ImageReducer.

 

PředvolbyPředvolby obsahují automaticky nastavené a optimalizované parametry úprav obrázků. Každá z předvoleb používá ideální kombinaci parametrů úprav. Předvolby obsahují osm možností zmenšování obrázků různá rozlišení (v 50% a 80% kvalitě),  dále čtyři možnosti optimalizovaných úprav Vašich fotografií před odesláním k vyvolání na fotopapír (např. jedním tlačítkem zmenšíte libovolný počet fotografií, které chcete poslat e-mailem na velikost 800x600, jiným jedním tlačítkem pak optimalizujete fotografie pro vyvolání 10x15 cm…). Předposlední možnost se týká úprav fotografií optimalizovaných pro uložení se stejným rozlišením, jaké používá Kodak PhotoCD. Poslední možnost pak umožňuje pouhý převod z jakéhokoli formátu obrázku do formátu .JPEG s minimální ztrátou kvality (formáty podporované programem naleznete na stejnojmenné stránce tohoto webu).

 

JazykUmožňuje přepínání mezi dostupnými jazykovými mutacemi programu, jazyk, který přepnutím zvolíte, si program zapamatuje a spustí se v něm při příštím spuštění.

Stáhněte si ZDARMA ČASOVĚ NEOMEZENOU PLNĚ FUNKČNÍ DEMOVERZI!

 

Kodak is a registered trademark of the Eastman Kodak Copany

Microsoft ® and Windows ® are registered trademarks of Microsoft Corporation